Tietosuojaseloste

Välitämme yksityisyydestäsi ja tietosuojasta. Tässä tietosuojaselosteessa (jäljempänä "Tietosuojaseloste") kerrotaan, mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen, sekä mitkä ovat sinun oikeutesi.

Sinun henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Mogo Oy, y-tunnus 3263702-2, osana Eleving Groupia


1. Määritelmät

 • Käsittely – toiminto tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista, jne.

 • Asiakas – henkilö, joka käyttää, on käyttänyt tai ilmaissut kiinnostuksensa käyttää mitä tahansa Palveluitamme.

 • Eleving Group on Eleving Finance S.A., rekisteröity Luxemburgin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla B 174457 sekä kaikki Eleving Finance S.A. sidosyritykset ja tytäryhtiöt, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Mogo OU.

 • Palvelut – kaikki Eleving Groupin tarjoamat palvelut, mukaan lukien muut kuin autolainat.

 • Henkilötieto on Asiakkaaseen suoraan tai epäsuorasti liittyvä tieto tai tieto, jonka avulla Asiakas voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

 • Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), ja muut soveltuvat tietosuojasäädökset.

2. Milloin tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan?

Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan, kun:

 • Käytät tai olet ilmaissut aikeesi käyttää Palveluitamme;
 • Edustat Asiakasta (esimerkiksi takaajana, maksajana, valtuutettuna edustajana, jne.) tai sinut on ilmoitettu Asiakkaan yhteyshenkilöksi;
 • Olet käyttänyt Palveluitamme aiemmin ja meidän on säilytettävä nämä tiedot;
 • Otat meihin yhteyttä tai vierailet edustajallamme tai asiakaspalvelutoimistoissamme;
 • Vierailet verkkosivuillamme;
 • Annat meille muulla tavoin henkilötietojasi tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjä käsittelytarkoituksia varten.

3. Mitkä ovat tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta?

Voimme käsitellä henkilötietojasi eri tarkoituksiin ja perustuen erilaisiin laillisiin perusteisiin. Huomaathan, että voimme käsitellä tietyntyyppisiä henkilötietoja useisiin tarkoituksiin samanaikaisesti. Saatamme saada tietosi sekä sinulta että ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista ja yksityisistä rekistereistä ja muilta kolmansilta osapuolilta.

3.1 Hakemuksesi käsittely ja Palvelua koskevan sopimuksen solmiminen

Käsittelemme henkilötietojasi pääasiassa tarjotaksemme sinulle Palveluitamme sekä suorittaaksemme erilaisia sopimusta edeltäviä toimintoja ja arviointeja, tehdäksemme Palvelua koskevan sopimuksen, täyttääksemme sen velvoitteet ja irtisanoaksemme sen. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme tietoja, joiden avulla voimme tunnistaa sinut, tarkistaa antamasi tiedot ja tarjota sinulle sopivimman Palvelun. Saatamme käsitellä myös sinuun liittyvien henkilöiden, kuten yhteyshenkilösi, takaajasi, maksajan tai valtuutetun edustajasi, tietoja. Jos annat meille tällaiset yhteystiedot, sinun on ilmoitettava tälle henkilölle, että olet antanut hänen tietonsa meille.

Jos olet jättänyt hakemuksen, jota ei ole viimeistelty, käsittelemme annetut tiedot ja otamme sinuun tarvittaessa yhteyttä saadaksemme lisätietoja, joita tarvitsemme Palvelua koskevan sopimuksen solmimiseksi kanssasi.

Henkilötietoryhmä Laillinen peruste
 • Tunnistetietosi (esim. etunimi, sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, henkilötodistuksen tiedot, ajokorttitiedot, tarvittaessa tieto perhesuhteista)
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Kielen valinta ja viestintämuoto
 • Yhteyshenkilösi tai edustajasi (maksaja, takaaja, valtuutettu edustaja) etunimi, sukunimi ja yhteystiedot.

Käsittely on tarpeen Palvelua koskevan sopimuksen toteuttamiseksi tai toimenpiteiden suorittamiseksi ennen

Palvelua koskevan sopimuksen solmimista.

3.2 Maksukykysi, luottohistoriasi ja tulonlähteidesi arviointi

Tarjotaksemme Palveluitamme sinulle, meidän on lain mukaan suoritettava useita arviointeja, kuten maksukykyäsi, luottohistoriaasi ja tulonlähteitäsi koskevat arvioinnit. Näiden vaatimusten noudattamiseksi voimme käsitellä monenlaisia tietoja, joiden avulla voimme arvioida sinua asiakkaana, määrittää maksukykyäsi, tulolähteitäsi, muiden velkojen määrää, aikaisempia velkoja, sekä noudattaa rahanpesun torjuntaa koskevia vaatimuksia.

Henkilötietoryhmä Laillinen peruste
 • Tunnistetietosi (esim. etunimi, sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, henkilötodistuksen tiedot, ajokorttitiedot, tarvittaessa tieto perhesuhteista)
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Tietoja koulutuksestasi ja työstäsi
 • Taloustiedot (esim. tiedot veloistasi, tuloistasi ja muista varoistasi, huollettavistasi jne.)
 • Tiedot varojen alkuperästä (esim. tiedot työnantajasta, liikekumppaneista, liiketoiminnasta, tiliotteet tai muut tiedot, joiden avulla voimme tarkistaa varat ja estää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen, tai varmistaa, oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, jne.)
 • Tiedot velvollisuuksiesi täyttämisestä (esim. tiedot aiemmista ja nykyisistä taloudellisista velvoitteistasi, maksukurista, maksuhäiriöistä, jne.)

Käsittely on tarpeen meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Antamasi suostumus pyytää tiettyjä tietoja viranomaisten tietokannasta (kuten valtion sosiaalivakuutuslaitokselta).

3.3 Maksujen käsittely

Lakisääteisten vaatimustemme noudattamiseksi, esimerkiksi kirjanpidon, rahanpesun estämisen, maksujen käsittelyn, ennakkomaksujen käsittelyn ja muiden maksuihin liittyvien asiakirjojen ylläpidon osalta käsittelemme tietojasi, jotka liittyvät maksuihisi ja taloudellisten velvoitteidesi täyttämiseen meitä kohtaan.

Henkilötietoryhmä Laillinen peruste
 • Tunnistetietosi (esim. etunimi, sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika)
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Tiedot meille suorittamistasi maksuista, ja pankkitilisi tiedot.

Käsittely on tarpeen meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

3.4 Markkinointi ja myynninedistämiseen liittyvä toiminta  

Saatamme käsitellä tiettyjä henkilötietoja ilmoittaaksemme sinulle uutisistamme, arvonnoistamme, myynninedistämistoimistamme ja lähettääksemme sinulle henkilökohtaisia tarjouksia. Henkilökohtaisten tarjousten ja mainonnan yhteydessä saatamme käyttää profilointia (lisätietoja profiloinnista ja automaattisesta päätöksenteosta kohdassa 6). Keräämme osan näistä tiedoista evästeiden avulla.

Henkilötietoryhmä Laillinen peruste
 • Tunnistetietosi (esim. etunimi, sukunimi, ikä)
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Tiedot osallistumisesta arvontoihin, promootioihin, tai muihin kampanjoihin
 • Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot, jotka tarjoavat meille tietoja käyttäjien mieltymyksistä ja kiinnostuksen kohteista.

Suostumuksesi markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvien tietojen vastaanottamiseen.

Oikeutettu etumme harjoittaa suoramarkkinointitoimintaa, jos käytät Palveluitamme.

3.5 Yhteydenpito kanssasi ja asiakaspalvelun tarjoaminen

Kommunikoidaksemme kanssasi, tarjotaksemme asiakaspalveluamme, konsultoidaksemme, ja ratkaistaksemme Palveluihimme liittyviä ongelmia, voimme käsitellä jo olemassa olevia tietojasi (kuten nimeäsi, yhteystietojasi ja tietojasi käyttämästäsi Palvelusta) sekä tietojasi, joita annat meille viestinnän aikana.

Henkilötietoryhmä Laillinen peruste
 • Tunnistetietosi (esim. etunimi, sukunimi, henkilötunnus)
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Äänitallenteet
 • Muut tiedot, joita saatat antaa meille viestinnän aikana (esimerkiksi tiedot kanssamme tekemästäsi sopimuksesta, jne.)

Oikeutetut etumme tarjota sinulle laadukasta palvelua ja ratkaista siihen liittyvät ongelmat.

3.6 Laillisten etujemme puolustaminen, mukaan lukien velkojen perintä ja siirto

Tietyissä tapauksissa voimme käsitellä henkilötietojasi ajaaksemme ja puolustaaksemme laillisia etujamme, kuten petosten tai petosyritysten estämiseksi, varojen takaisinperimiseksi, velkojen perimiseksi, velkojen vaatimiseksi, suostumuksesi osoittamiseksi, mahdollisten riitojen ja ristiriitojen ratkaisemiseksi sekä oikeusvaateiden nostamiseksi tai ylläpitämiseksi.

Tätä tarkoitusta varten voimme pyytää sinua antamaan yhteyshenkilösi tiedot. Käytämme tällaisia tietoja tapauksissa, joissa emme saa sinuun yhteyttä, ja meidän on annettava sinulle Palveluun tai sopimukseen liittyviä tietoja. Jos annat meille tällaiset yhteystiedot, sinun on ilmoitettava kyseiselle henkilölle, että olet antanut hänen tietonsa meille.

Henkilötietoryhmä Laillinen peruste
 • Tunnistetietosi (esim. etunimi, sukunimi, henkilötunnus ja muut tunnistettavat tiedot)
 • Yhteyshenkilösi etunimi, sukunimi ja yhteystiedot
 • Tiedot käyttämästäsi tai aiemmin käyttämästäsi Palvelusta
 • Tiedot antamastasi suostumuksesta
 • Muut tiedot, joita voidaan tarvita tähän tiettyyn tietojenkäsittelytarkoitukseen.

Oikeutetut etumme ajaa ja puolustaa laillisia oikeuksiamme ja etujamme, estää petoksia tai petosyrityksiä, takaisinperiä varoja, periä velkoja, vaatia velkoja, todistaa suostumuksesi, ratkaista mahdolliset riidat ja ristiriidat sekä nostaa ja ylläpitää oikeusvaateita.

3.7 Palveluidemme analysointi ja parantaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi selvittääksemme mielipiteesi Palveluistamme, sekä analysoidaksemme Palvelujamme, ylläpitääksemme asiakastilastoja ja muita analyyttisiä tietoja riskien arvioimiseksi, Palvelun parantamiseksi ja puutteiden välttämiseksi.

Henkilötietoryhmä Laillinen peruste
 • Tunnistetietosi (esim. etunimi, sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika)
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Tiedot mieltymyksistäsi ja tyytyväisyydestäsi Palveluun.

Oikeutettu etumme analysoida ja parantaa Palveluitamme.

3.8 Palvelujen tekninen valvonta ja parantaminen

Palveluidemme käytön sekä tietojärjestelmiemme, mukaan lukien tietokannat, verkkosivustot ja verkostot, toiminnan valvomiseksi voimme käsitellä monenlaisia teknisiä tietoja, jotka on saatu evästeistä, kirjausketjuista ja muista teknisistä ratkaisuista.

Henkilötietoryhmä Laillinen peruste
 • IP-osoitteesi
 • Tiedot laitteestasi
 • Selaimesi tyyppi ja versio
 • Aikavyöhyke, erilaiset metatiedot, tiedot pääsystä verkkosivustolle, tiedot vuorovaikutuksesta verkkosivuston kanssa, tietojen syöttäminen, muuttaminen ja muut tiedot tähän tarkoitukseen.

Oikeutettu etumme varmistaa Palveluidemme turvallisuus sekä liiketoimintamme ja teknisen omaisuutemme jatkuvuus.

4. Mistä saamme henkilötietosi?

Tietojenkäsittelyn tarkoituksesta riippuen voimme saada henkilötietojasi useista eri lähteistä:

 • sinulta, kun haet Palveluitamme tai osoitat kiinnostusta Palveluihimme;
 • jos sinut on ilmoitettu Asiakkaan yhteyshenkilöksi tai edustajaksi (maksaja, takaaja tai valtuutettu edustaja), olemme vastaanottaneet tiedot Asiakkaalta;
 • kolmansilta osapuolilta, joilta pyydämme tietoja maksukykysi, luottohistoriasi ja varojesi alkuperän arvioimiseksi, kuten luottotietotoimistot, viranomaiset (kuten Väestörekisteri, luottotietotoimisto (Bisnode), muut luotonantajat ja perintäyhtiö Intrum), velkahistoriatietokannat ja muut yhteistyökumppanit tai ulkopuoliset palveluntarjoajat, jotka voivat toimittaa tarvittavat tiedot.

5. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi?  

Palveluidemme tarjoamiseksi meidän on jaettava joitakin henkilötietojasi kolmansien osapuolien palveluntarjoajien (jäljempänä Palveluntarjoajat) ja muiden tietojen vastaanottajien kanssa, esimerkiksi:

 • Muut Eleving Group yhtiöt, esimerkiksi silloin, kun he tarjoavat meille tiettyjä palveluita;
 • viranomaiset ja muut laitokset, sekä lainvalvontaviranomaiset, valtuutetut ulosottomiehet, verohallinto, valvontaviranomaiset ja taloustutkintaviranomaiset, ja kolmannet osapuolet, jotka ylläpitävät erilaisia luottorekistereitä, valtion rekistereitä ja kaupparekistereitä;
 • luottolaitokset, rahoituslaitokset, vakuutuspalvelujen tarjoajat ja rahoituksen välittäjät sekä muut kolmannet osapuolet, jotka ovat mukana Palveluiden tarjoamisessa ja sopimuksen tekemisessä ja/tai täytäntöönpanossa;
 • Palveluntarjoajat, jotka tarjoavat AML- ja petosten havaitsemistyökaluja, asiakkaiden tunnistustyökaluja, palvelinten yhteispaikannuspalveluita sekä tieto- ja kyberturvapalveluita, sähköposti- ja sisällönjakelutyökaluja, posti-, markkinointi-, kirjanpito-, laki-, tilintarkastus-, IT-, verkkoanalytiikka- istunnon tallennus ja online-markkinointipalvelut ja muut palvelut, joita saatamme kohtuudella tarvita;
 • velkojat tai muut oikeushenkilöt, joilla on siirrettyjä oikeuksia, tuomioistuimet, tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisuelimet, konkurssi- tai maksukyvyttömyysselvittäjät sekä vertaislainojen sijoitusjärjestelmät.

Tietyissä tilanteissa meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietosi kolmansien osapuolten kanssa noudattaaksemme lakisääteisiä vaatimuksia tai pyyntöjä, sekä suojellaksemme meidän tai kolmannen osapuolen laillisia etuja. Lisäksi luovutamme tietojasi kolmansille osapuolille sovellettavan lain sallimissa rajoissa, mukaan lukien:

 • mahdolliselle ostajalle tai ostajalle, joka ostaa kaikki tai olennaisesti kaikki meistä tai yrityksemme;
 • kolmannelle osapuolelle, jos myymme tai ostamme minkä tahansa yrityksen tai teemme fuusion, jolloin voimme paljastaa tietosi tällaisen liiketoiminnan mahdolliselle ostajalle; ja
 • kolmannelle osapuolelle, jos teemme yhteistyötä muiden yhtiöiden tai toimijoiden kanssa, joudumme saneeraus-, konkurssi- tai selvitystilaan tai muuten toteutamme liiketoimia tai myymme osan tai kaiken omaisuutemme. Tällaisissa liiketoimissa tietosi voivat olla siirrettyjen varojen joukossa.

Kun luovutamme henkilötietojasi Palveluntarjoajille, noudatamme sovellettavan Henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön vaatimuksia:

 • Siirrämme vain vähimmäismäärän tietoa, joka on tarpeen tietylle Palveluntarjoajalle;
 • Työskentelemme vain sellaisten Palveluntarjoajien kanssa, jotka voivat varmistaa henkilötietojen suojan asianmukaisen tason;
 • Jos Palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänämme, se saa käsitellä tietojasi vain ohjeidemme mukaisesti sekä kirjallisen sopimuksen mukaisesti, eikä saa käyttää henkilötietoja muihin tarkoituksiin.

Jos joku Palveluntarjoajista sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella, luovutamme tietojasi sovellettavan Henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien:

 • käyttäen EU:n vakiosopimuslausekkeita tai käyttäen muita soveltuvan Henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisia asianmukaisia tiedonsiirtoperusteita, kuten käytännesääntöjä,
 • tehden yhteistyötä Palveluntarjoajien kanssa, jotka sijaitsevat maassa, joka tarjoaa riittävän tietosuojan tason Euroopan komission riittävyyspäätöksen mukaisesti.

6. Milloin käytämme profilointia ja automaattista päätöksentekoa?

Profilointi on Asiakkaiden arviointia tiettyjen parametrien, kuten taloudellisen tilanteen, henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostuksen kohteiden, käyttäytymisen, jne. mukaan, jotta Asiakkaat voidaan luokitella johonkin ennalta määritetyistä asiakaskategorioistamme. Automaattisella päätöksenteolla tarkoitetaan kykyä tehdä päätöksiä teknisillä, automatisoiduilla keinoilla käyttäen Asiakkaan antamia tietoja tai profiloinnin tuloksena saatuja tietoja.

Voimme käyttää profilointia ja tehdä automaattisia päätöksiä käsitelläksemme hakemuksesi Palveluihimme, arvioidaksemme luottokelpoisuuttasi ja riskejä, arvioidaksemme kykyä tarjota sinulle Palveluitamme, määrittääksemme lainan enimmäissumman, arvioidaksemme ja estääksemme petoksia sekä täyttääksemme velvollisuutemme noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemisen sääntöjä.

Päätöksiä kieltäytyä tarjoamasta Palveluita sinulle ei tehdä automaattisesti ilman työntekijöidemme osallistumista. Tarkistamme säännöllisesti Palveluidemme tarjoamiseksi käytetyt algoritmimme ja ehtomme estääksemme arviointivirheet ja epätarkkuudet. Sinulla on oikeus pyytää, että hakemuksesi käsittelee yksittäinen henkilö eikä automaattinen järjestelmä, mutta hakemuksesi toissijainen arviointi ei takaa, että tulos olisi erilainen.

Lisäksi voimme käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa tarjotaksemme sinulle sopivamman Palvelun, henkilökohtaista markkinointia ja kaupallisia tarjouksia, mukaan lukien alennukset ja erikoisehdot, sekä suorittaaksemme asiakasanalyysiä.

Profilointimme ja automaattinen päätöksentekomme perustuvat:

 • lakisääteiseen velvollisuuteemme arvioida Asiakkaiden maksukykyä ja noudattaa rahanpesun ja terrorismin vastaisen rahoituksen sääntöjä;
 • Palvelua koskevan sopimuksen tekemiseen ja sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen, mukaan lukien nopeamman ja tehokkaamman sopimusprosessin varmistaminen;
 • Sinun suostumukseesi tai oikeutettuun etuumme estää petoksia ja tarjota sinulle sopivampia ratkaisuja, viestintää ja tarjouksia.

7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin:

 • jokin edellä mainituista tietojenkäsittelyn oikeusperusteista on olemassa ja tietojenkäsittelyllesi on tarkoitus, esimerkiksi tekemäsi Palvelua koskeva sopimus on voimassa tai suostumuksesi liittyen tiettyyn tietojenkäsittelyyn on voimassa;
 • sovellettava laki velvoittaa meitä säilyttämään henkilötietosi;
 • on tarpeen puolustaa oikeutettuja etujamme, esimerkiksi nostaa ja ylläpitää oikeusvaateita.

Kun nämä edellytykset lakkaavat, poistamme tai anonymisoimme tietosi.

8. Sinun oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on tietyt Henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön säätämät oikeudet. Näiden oikeuksien perusteella voit:

 • pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja pyytää lisätietoja niiden käsittelystä;
 • oikaista virheelliset tai epätarkat tiedot;
 • pyytää poistamaan tietosi. Huomaathan, että emme voi poistaa tietoja, joita meidän on käsiteltävä ja säilytettävä sovellettavan lain mukaisesti tai jotka voivat olla tarpeen oikeuksiemme puolustamiseksi tai oikeustoimien käynnistämiseksi, jos oikeuksiamme on loukattu;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu oikeutettuihin etuihimme. Tällaisessa tilanteessa emme enää käsittele henkilötietojasi, ellemme pysty osoittamaan käsittelylle pakottavia oikeutettuja perusteita, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • pyytää saada tietosi siirtääksesi ne toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä ei vaikuta oikeutettuihin etuihimme suojella liikesalaisuuksiamme tai muita luottamuksellisia tietoja;
 • peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Suostumus voidaan peruuttaa:
  • käyttämällä tilauksen peruutusvaihtoehtoa sähköpostiviesteissämme tai tekstiviesteissämme,
  • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo@mogo.fi,
  • soittamalla asiakaspalveluumme 044 948 3049,
  • paikan päällä asiakaspalvelupisteissämme.

Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista. Huomioithan myös, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta henkilötietojesi käsittelyyn, joita käsittelemme muihin laillisiin perusteisiin perustuen.

Näiden oikeuksien käyttämiseksi voit lähettää meille kirjallisen pyynnön lähettämällä sen sähköpostiosoitteeseemme dpo@mogo.fi tai toimittamalla sen kirjallisesti asiakaspalvelupisteeseen ja ilmoittamalla henkilöllisyytesi. Käsittelemme pyynnön 30 päivän kuluessa ja annamme sinulle vastauksen. Kun saamme pyyntösi oikeuksiesi käyttämisestä, varmistamme henkilöllisyytesi, arvioimme pyynnön ja toteutamme sen soveltuvien lakien mukaisesti.

Huomaathan, että sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

9. Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Näillä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla on omat käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä, jotka kehotamme lukemaan, kun vierailet verkkosivustolla. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustoista ja niiden sisällöstä.

10. Muutokset tähän Tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Ilmoitamme mahdollisista merkittävistä muutoksista sinulle etukäteen. Suosittelemme vierailemaan verkkosivuillamme säännöllisesti saadaksesi ajankohtaista tietoa.

Tämä Tietosuojaseloste on voimassa 5.5.2022 alkaen.

Mogon autolaina on autovakuudellinen kiinteäkorkoinen kuukausilyhenteinen luotto, josta ei sallita käteisnostoja. Takaisinmaksuaika on 12 kk - 96 kk, laina on € 3 000 - € 25 000, lainanhoitokulu on € 14 per kk, korko 14 % tai 25 % ja todellinen vuosikorko (APR) on 16,05 % - 40,71 % riippuen takaisinmaksuajasta, lainamäärästä ja korosta. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: Todellinen vuosikorko (APR) € 8 000 luotolle 18,39 %. Laskelmassa on huomioitu 96 kk takaisinmaksuaika, € 152,97 takaisinmaksuerä per kk, lainanhoitokulu € 14 per kk ja 14 % korko. Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä on € 14 685,54. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: Todellinen vuosikorko (APR) € 3 000 luotolle 26,68 %. Laskelmassa on huomioitu 12 kk takaisinmaksuaika, € 283,36 takaisinmaksuerä per kk, lainanhoitokulu € 14 per kk ja 25 % korko. Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä on € 3 400,34.

02-02-2023 18:43:14
sales